1. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Produkty nesmí mít stopy užívání. Koupené produkty je možné vrátit během 14 dnů ode dne dodání. Aby toto udělat, je nutné nás informovat o vrácení zboží během 14 dnů ode dne dodání. Nechcete-li použit zpřístupněný formulář odstoupení od smlouvy (ke stažení níže), zašle nám dokument s Vaším prohlášením v jiné formě. Nejlépe aby Vaše prohlášení bylo odesláno spolu s produktem, který hodláte vrátit, na adresu:

Oddělení návratů, bb-shop.cz

ul.Budryka 14

41-103 Siemianowice Śląskie

Polsko

Můžete rovněž zaslat prohlášení elektronickou poštou na adresu: obchod@bb-shop.cz

Vrácení bude provedeno nejpozději v průběhu 14 dnů ode dne odstoupení zákazníkem od smlouvy a doručení všech požadovaných dokumentů. Často se stává, že peníze budou vráceny dříve. V tomto případě peníze budou převedeny na Váš účet během několika dnů. V případě některých chybějících vyžadovaných údajů, jež jsou předmětem odstoupení od smlouvy, může dojít k opoždění vrácení peněz.

Kontakt s námi:

obchod@bb-shop.cz

+48 602 442 424

2. VÝMĚNA ZBOŽÍ

Nepoužívané produkty je možné vyměnit během 14 dnů ode dne dodání. Výměna produktů spočívá ve vrácení produktů v souladu s postupem odstoupení od smlouvy uzavřené dálkově, uvedeným výše (bod 1. VRÁCENÍ ZBOŽÍ) a podání nové objednávky.

Toto je mnohem rychlejší než standardní postup výměny!

3. NÁKLADY VÝMĚNY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Rozhodli-li jste pro vrácení nebo výměnu produktu, potom vrátíme Vám cenu produktu, jakož i výdaje vynaložené na realizaci původní objednávky (kromě vícenákladů vyplývajících ze zvoleného Vámi způsobu dodání jiného než nejlevnější běžný způsob dodání, který nabízíme). Je nutné si pamatovat, že náklady na dopravu budou vráceny pouze v případě vrácení celé objednávky (neobdržíte náhradu nákladů za původní dopravu v případě vrácení pouze části objednávky). Budete si potom sami muset uhradit zbývající náklady vynaložené na vrácení a výměnu. Pamatujte si také na to, že nepřijímáme zásilky zaslané nám na náklady příjemce. Peníze Vám vrátíme s použitím stejných metod platby, které byly použity během původní transakce, ledaže bylo ujednáno jinak. Jedním ze způsobů vrácení peněz je příkaz k převodu na uvedený Vámi bankovní účet během 14 dnů od obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy, po obdržení vraceného produktu.

Údaje k provedení bankovního převodu uveďte ve formuláři. Pamatujte si, že máme právo na pozastavení vrácení peněz do okamžiku obdržení od Vás všech vyžadovaných položek, jež jsou předmětem odstoupení od smlouvy nebo do okamžiku obdržení námi potvrzení o jejich odeslání nám, a to v závislosti na tom, která událost se vyskytla dříve. Prosíme o zaslání produktu v originálním obalu (vyskytuje-li se při příslušném produktu).

Upozornění!

Vrácené zboží zašlete nám v původním obalu (vyskytuje-li se při příslušném produktu), zabaleným a zajištěným před případným poškozením během dopravy. Nepřilepujte nálepky a lepící pásku přímo na původní kartonovou krabici. Informujeme, že nepřebíráme zásilky na dobírku.

Formulář odstoupení je možné si stáhnout zde.

4. REKLAMACE

Zákazníci mají právo na podání reklamace týkající se každého námi prodaného zboží během 24 (hodin / dnů ?) ode dne obdržení zboží. Reklamační řízení se týká výrobních vad a z nich vyplývajících škod. Formulář je možné si stáhnout níže.

Vyplňte formulář a zašlete jej spolu s reklamovaným zbožím, jakož i xerokopii potvrzení o nákupu na adresu:

Oddělení návratů, bb-shop.sk

ul. Budryka 14

41-103 Siemianowice Śląskie

Polsko

Můžete rovněž zaslat sken / foto dokumentů elektronickou poštou na adresu: obchod@bb-shop.cz

Reklamace bude projednána během 14 dnů ode dne obdržení námi reklamovaných produktů a všech nezbytných dokumentů.

Reklamace bude zohledněna s podmínkou, že zboží je v dobrém stavu – musí být čisté a suché.

Pamatujte si, že nepřebíráme zásilky na dobírku.

NEPŘIJÍMÁME reklamace z titulu škod vzniklých z nevhodné volby produktu, následkem používání v rozporu s jeho určením, běžného opotřebení produktu, z důvodu mechanických poškození, poškození způsobených nedostatečnou péči o produkt a nevhodnou údržbou nebo vzniklých ze zaměřeného pohoršení stavu následkem dalšího používání produktu.

Kontaktní údaje:

obchod@bb-shop.cz

+48 602 442 424

Reklamační formulář je možné si stáhnout zde.

Nasledujte nás na Facebooku